Vahid Mehmet Paşa

Peygamber Soyundan Napolyon Nezdinde Osmanlı Elçisi

Okuma Süresi: 2 dakika

Geyikli Yukarı Camii haziresinde iki kabir vardır. Bunlardan birisi Eski Halep Valisi Vahid Mehmet Paşa’ya aittir, diğer ise Hasan Efendi’nindir. Şahide taşı Mısır üslubu ile süslüdür, üçü da aynı anlamda süslemeli yazılar dikkatleri kendine çeker. Yazının anlamı; “Sabık Halep Valisi merhum ve mağfur cennet mekân Vahid Esseyyid Mehmed Paşa ruhu içün rızaen lillahil Fatiha” Hicri 1244 – Miladi 1828/1829.

Vahid Mehmet Paşa, Kilis’te doğmuştur. Çocukken annesiyle birlikte İstanbul’a gelmiş, maliye bürokrasisinde yükselmiştir. Osmanlı Devleti’nin çeşitli bölgelerinde vazife görmüştür. En sonunda Defter Eminliği makamına ulaşmış iken 1806’da Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart nezdinde murahhas tayin olunmuştur. Yurda dönüşünde Defter Eminliği, Reisülküptap Vekilliği, Tophane Nazırlığı ve Tersane Eminliği gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra Vezaret rütbesiyle Teke, Hamid ve Hanya valiliklerinde bulunmuş ve Mora ayaklanması sırasında Sakız Muhafızlığı yapmıştır.

Sakız muhafızlığı sırasındaki birtakım olaylardan sorumlu tutularak azl ve sürgün edilmiştir. Sonradan gerçeklerin anlaşılmasıyla rütbesi iade edilerek Halep Valisi olarak atanmıştır. Bir süre sonra da Bosna Valiliğine tayin olunmuştur. Bosna’ya giderken yolda Geyikli’de vefa etmiştir. Vefat sebebi belli değildir. Geyikli İskelesi bu dönemlerde çok yoğun olarak Avrupa gidişlerinde kullanılan bir iskele olduğu için Halep’ten Bosna’ya giden valinin geçiş güzergâhında yer almış olmalıdır. Kendisi Peygamber Efendimiz (SAV)’in soyundan gelen bir seyyid olan Vahid Mehmet Paşa valiliğinin yanında iyi bir yazardır. Fransa görevi ile ilgili yazdığı Sefaretnamesi meşhurdur. Eserinin adı “Seferetnâme-i Fransa”dır. Eserinde, bu dönemde seferde bulunan İmparator Napolyon ile buluşmak üzere Lehistan’a yaptığı seyahat, burada Napolyon ile görüşmesinden sonra Viyana üzerinden Paris’e gidişini ve Paris’te kalışını, Napolyon tarafından ikinci defa kabul edilişini ve nihayet barış müzakereleri için Paris Büyükelçisi Muhid Efendi’nin tayin edilmesinden sonra anavatana dönüşünü anlatır. Bu eser dışında üç eseri daha vardır.

Konum

İlginizi Çekebilecek Yerler

Yahya Çavuş Köyü ve Antik Sütunlar
Ezine’li Yahya Çavuş Kötü ve Antik Sütunlar

Alexandria Troas
Dünyanın İlk Metropolü, Eski İstanbul

Neandria
Ticaret ve At ile Antik Çağa Damga Vurmuş Kent

Dalyan Antik Liman
Doğu İle Batıyı Birbirine Bağlayan Liman

Pin It on Pinterest

Share This

Paylaş & Share