Geyikli Merkez

Geyikli Baba’nın Yadigârı, Eyvah Eyvah’ın Mekânı

Okuma Süresi: 1 dakika

Geyikli, Geyikli Baba tarafından kurulduğu rivayet edilen eski bir Türk yerleşimidir. Kabri Bursa’da bulunan Geyikli Baba, Orhan Gazi zamanında 1275 – 1350 yılları arasında yaşadığı düşünülen erenlerdendir. Bursa’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu sembolize eden büyük çınarı diktiği, Orhan Gazi zamanında birçok talebe yetiştirdiği ve fetihlere bizzat katılarak askere moral verdiği Aşıkpaşazade’den Hoca Saadeddin’in Tacüt Tevarihine, Taşköprülüzade’nin Şakayık-ı Numaniyesi’nden Kâmus-ul A’lâm’a kadar birçok Osmanlı kaynaklarında ifade edilen bir zattır. Rivayetlere göre savaş zamanında yanında devasa bir Bozgeyik ve talebeleri ile savaşlara katılıp düşmana korku saldığı ifade edilmektedir. Bu olağanüstü halinden dolayı da kendisine Geyikli Baba denilmiştir. Bursa’nın fethine de bu dev geyikle geldiği ve düşmana korku saldığı rivayet edilmektedir. Geyikli ve civarının fethine boz geyiği ve talebeleri ile katıldığı rivayet edilen Geyikli Baba’nın bölgedeki Bizanslıların yenilmesinden sonra Geyikli’ye bir dergâh kurduğu rivayet edilmektedir.

Geyikli’nin hemen çıkışında Kemallı köyüne giden tali yolda bir makamı bulunmaktadır. Burada medfun bulunan kişinin Geyikli Baba dergâhından olduğu tahmin edilmektedir.

Geyikli adı, Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesi’nde ve 1530 tarihli Anadolu tahrir defterinde de görülmektedir. Dolayısıyla Geyikli’nin erken dönem Osmanlı yerleşimlerinden olduğu anlaşılmaktadır. 1530 tarihinde de Ezine’ye bağlı bir belde olarak görünen Geyikli’de Osmanlı döneminden bir hamam ve birkaç taş ev dışında çok fazla orijinal bir eser ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır.

Geyikli için küçük bir tavsiye: Geyikli’nin Osmanlı hamamının yanında satılan ekmeği çok meşhurdur. Ayrıca beldenin muhtelif yerlerindeki zeytinyağlarının da damağınıza hitap edeceğini düşünüyorum.

Sanal Tur

Konum

İlginizi Çekebilecek Yerler

Ulu Cami
İlk Devir Osmanlıların En Eski Camilerinden

Taş Mektep
Ezine’nin ilk belediye binası

Seferşah Hamamı
Yıldırım Bayezid Dönemi Ayakta Kalan En Eski Hamamlardan

Zeytinli Camii
Kanuni Dönemi Osmanlı Camii

Pin It on Pinterest

Share This

Paylaş & Share