Ahi Yunus Türbesi

Ezine’nin İlk Fatihlerinden

Okuma Süresi: 1 dakika

Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa’nın vakfiyesinde Ezine Pazarı’nda Ahi Yunus zaviyesine dair vakıflardan bahsedildiği görülür. Bu vakfiye sayesinde Ahi Yunus’tan haberdar oluyoruz. Ahi Yunus Türbesi’nin kitabesine göre Ahi Yunus, “Büyük Evliyaullahtan Ezine Fatihi” olarak anılmaktadır. Vefat tarihi Müftülük tarafından Miladi 1324 olarak verilmiştir. Ezine’de bir zaviye açan Ahi Yunus, Ezine ve civarının Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük hizmetler etmiş, büyük yararlılıklar göstermiş bir Anadolu Ereni’dir. Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın fevkalade ilgisine mazhar olan Ahi Yunus’un Zaviyesi’ne Süleyman Paşa Vakfiyesinde Ezine Pazarı’ndaki tüm dükkanları bağışlamıştır. Osmanlı Devleti’nin gelişmesinin sebebinin ilk devirlerden itibaren ilime verdiği büyük önem olduğunu çok önemli bir delili olan Ahi Yunus Zaviyesi ile ilgili son vakıf düzenlemesi 1856 yılına aittir. Vakfiyede Ezine merkezindeki tüm dükkanların kira gelirlerinin Ahi Yunus Vakfına ait olduğu teyit edilmiştir. Ahi Yunus’un yanında iki yoldaşının daha mezarı vardır. Ahi Yunus’un zaviye ve mezarından geriye bir şey kalmamış sadece türbesi günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Ahi Yunus Türbesinin arkasında kalan arazide 1862’den sonra bir Yahudi mahallesi kurulmuştur. Bu mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu 1948’de İsrail kurulunca İsrail’e göç etmişlerdir. Halen arkasındaki sokakta o dönemden kalma birkaç ev görmek mümkündür. Son zamanlara kadar ayakta kalan Yahudi Havrası da birkaç yıl önce yanarak günümüze kadar ulaşmamıştır.

Konum

İlginizi Çekebilecek Yerler

Ulu Cami
İlk Devir Osmanlıların En Eski Camilerinden

Taş Mektep
Ezine'nin ilk belediye binası

Seferşah Hamamı
Yıldırım Bayezid Dönemi Ayakta Kalan En Eski Hamamlardan

Zeytinli Camii
Kanuni Dönemi Osmanlı Camii

Pin It on Pinterest

Share This

Paylaş & Share